info@politropo.gr (+30) 210 590 0444 Ξάνθου 7 & 25ης Μαρτίου, Αιγάλεω

Αποφάσεις: Πενταετή 7 τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου και...

Αποφάσεις: Πενταετή 7 τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου και 3 του Μεσογειακού

3 Ιουλίου 2019, Τετάρτη

Νέα

Share Email Print

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στις 27 Ιουνίου (σ.σ. Δημισεύθηκαν σε ΦΕΚ), ορίζονται πενταετή :

Α. Τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος:α) Μηχανολόγων Μηχανικών, β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών.

Β. Τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού: α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019
(Α ́70).

β. Των άρθρων 1, 2 και 6 του ν. 4610/2019 (Α ́70).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α ́210) καθώς και του π.δ. 18/ 2018 (Α ́31),

ε. Της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́2168).

2. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρίαση αριθμ. 2/19.06.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανι- κών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμημάτων.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/323/103267/Β1/27.06.2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 778.041,21 ευρώ κατ ́ έτος. Η εν λόγω δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον έτος (2019) και θα αντιμετωπιστεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Μηχανολόγων Μηχανικών, β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 ( Α ́70).

β. Των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4610/2019 (Α ́70). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο- ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α ́210) καθώς και του π.δ. 18/ 2018 (Α ́31).

ε) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́2168).

2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση αριθμ. 3/30.05.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμημάτων.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/288/91972/Β1/07.06.2019 καθώς και την αριθμ.Φ1/Γ/324/103287/Β1/27-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται σε 478.000 ευρώ περί- που σε ετήσια βάση (159.000 ευρώ ο μέσος όρος ετήσιας δαπάνης ανά Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βάσει απολογιστικών στοιχείων του Ιδρύματος του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων x 3 Τμήματα = 478.000 ευρώ), δεδομένου ότι με την αύξηση των ετών φοίτησης από τέσσερα (4) σε πέντε (5) και 10 εξάμηνα των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών (σύνολο 3 Τμήματα) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα προκληθούν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σίτιση και στέγαση φοιτητών που θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλλά και τις αυξήσεις κόστους του εκπαιδευτικού υλικού και των λοιπών λειτουργικών δαπανών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Οι επιπλέον δα- πάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από πόρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Πηγή: https://www.esos.gr