info@politropo.gr (+30) 210 590 0444 Ξάνθου 7 & 25ης Μαρτίου, Αιγάλεω

Μετονομασίες τμημάτων -Ισοτιμίες πτυχίων

Μετονομασίες τμημάτων -Ισοτιμίες πτυχίων

1 Αυγούστου 2021, Κυριακή

Νέα

Share Email Print

1) Επειδή

α) από την ίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων το 1998 με το π.δ. 96/1998 έως την μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με το ν. 4610/2019 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε αυτό ήταν πενταετής (10 διδακτικά εξάμηνα),

β) από τις διατάξεις με τις οποίες έγινε η ένταξη του Τμήματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και κατόπιν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών δεν προκύπτει αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου, ούτε ορίστηκε με αυτές κάποια διαδικασία, ακαδημαϊκής φύσης για την ένταξη των φοιτητών από το ένα Ίδρυμα στο άλλο και

γ) κατά τη ρητή διατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του π.δ. 89/2013, με το οποίο εντάχθηκε το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, τα πτυχία που είχαν χορηγηθεί από τα τμήματα που εντάχθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος (εννοείται τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας) είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από τα Τμήματα αυτά, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών,

εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταλαμβάνει, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που η ως άνω διάταξη θέτει, (ήτοι της παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών), πλην των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και τους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (ομόφωνα).

2) Δεδομένης της μη αναφοράς στη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 οποιασδήποτε προθεσμίας περί της δυνατότητας των απόφοιτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι εν λόγω απόφοιτοι δύνανται να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους οποτεδήποτε .

Την παραπάνω γνωμοδότηση εξέδωσε ομόφωνα το Γ΄τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από τα ακόλουθα ερωτήματα του υπουργείου Παιδείας:

1) Εάν οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019, σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να πάρουν ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος , όπως αυτός προκύπτει από την μετονομασία, αφορούν και εφαρμόζονται, πλην των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, και,

2) Δεδομένης της μη αναφοράς στην παραπάνω διάταξη οιασδήποτε προθεσμίας περί της δυνατότητας των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, εάν οι απόφοιτοι δύνανται να απολαύουν της συγκεκριμένης δυνατότητας απεριόριστα και οποτεδήποτε στο μέλλον αιτηθούν την εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης.

Το ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το υπ’ αρ. 217/1598/36855/06.11.2020 έγγραφό του απηύθυνε στην ερωτώσα υπηρεσία ερωτήματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης ββ ́ ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 (Α’70), επισημαίνοντας ότι αυτά διατυπώνονται λόγω της ερμηνευτικής δυσχέρειας που παρουσιάζουν ορισμένες διατάξεις

Ειδικότερα το Ίδρυμα θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1) Εάν η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 περ. β ́ υποπ. ββ ́ του ν.4610/2019, σύμφωνα με την οποία «…Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να πάρουν, ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος, όπως προκύπτει από την μετονομασία» αφορά και εφαρμόζεται και στους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στους αποφοίτους του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

2) Περαιτέρω διατυπώθηκε το ερώτημα αν οι απόφοιτοι δύνανται να απολαύουν της συγκεκριμένης δυνατότητας απεριόριστα και οποτεδήποτε στο μέλλον αιτηθούν την εφαρμογή της προαναφερθείσης διάταξης, δεδομένης της μη αναφοράς στην παραπάνω διάταξη οιασδήποτε προθεσμίας περί της δυνατότητας των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να λάβουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ΝομικήΥπηρεσία

Από το υπ’ αρ. 26/03.11.2020 γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, προκύπτει ότι: «Από την strictro sensu γραμματική ερμηνεία της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 36, η οποία αναφέρεται σε «υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών» {ιδ α ́ εδ. της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 }, φαίνεται ότι το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 αφορά τους αποφοίτους του Τμήματος ΔΠΦΠ του Πανεπιστημίου Πατρών» και «… στο προαναφερθέν τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 δεν αναφέρονται με σαφήνεια οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΠΦΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [ενταχθέντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011] και του Τμήματος ΔΠΘΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας [καταργηθέντος το 2013 και ενταχθέντος από το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014 στο Πανεπιστήμιο Πατρών] ούτε αναφέρεται χρονική περίοδος, εντός της οποίας δύνανται οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΠΦΠ να υποβάλουν σχετική αίτηση για να λάβουν – με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις την βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τον τίτλο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή οιασδήποτε μη ορθής αντιμετώπισης των αποφοίτων εισηγούμεθα να αποσταλεί ο σχετικός φάκελος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εποπτεύοντα φορέα, για παροχή διευκρινήσεων για την νόμιμη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρ. 36 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 70).».

Περαιτέρω, ενενήντα (90) απόφοιτοι του Τμήματος ΔΠΦΠ που το πτυχίο τους προέρχεται από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στα οποία εντασσόταν το Τμήμα πριν την υπαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ήτοι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, απηύθυναν στην ερωτώσα Υπηρεσία την 163132/Ζ1/30/11/2020 επιστολή στην οποία αναφέρουν ότι αν και αρκετοί απόφοιτοι έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που όρισε η Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, παρ’ όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν τους έχει χορηγήσει ακόμη την σχετική βεβαίωση, ενώ αντιθέτως έχει χορηγήσει τις σχετικές βεβαιώσεις σε αποφοίτους του Τμήματος με ίδιο έτος εισαγωγής που όμως έλαβαν πτυχίο από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εν τω μεταξύ, η ερωτώσα υπηρεσία σε συνέχεια του υπ’ αρ. 29226/ Ζ1/12-3-2021 εγγράφου της, με το οποίο μας απηύθυνε το κρινόμενο ερώτημα, απέστειλε στο Γραφείο μας το υπ’ αρ. 54164/Ζ1/17-05-2021 έγγραφο, με το οποίο θέτει υπόψη μας την υπ’ αρ. πρωτ. 46900/ Ζ1/23- 4-2021 αίτηση 36 εκ των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Ειδικότερα, με την ως άνω αίτησή τους, οι εν λόγω απόφοιτοι ζητούν – μεταξύ άλλων – και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να λάβουν την κατά το άρθρο 36 παρ. 2 περ. β ́ υποπερ. ββ ́ βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το υπόμνημα που συνοδεύει την ως άνω αίτηση των 36 εκ των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα συνοδεύοντα αυτό έγγραφα τέσσερις (4) εξ αυτών έχουν υποβάλει στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των απαιτούμενων μαθημάτων και συμμετοχής τους στις σχετικές εξετάσεις, αίτηση προκειμένου να λάβουν την κατά το άρθρο 36 παρ. 2 περ. β ́ υποπερ. ββ ́ βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικότερα η με α/α 4 του ως άνω υπομνήματος ( Ε.Γ) απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν υποβολής εκ μέρους της σχετικής αίτησης (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2708/22-10-2019) παρακολούθησης μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του μετονομασθέντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπέβαλε στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος την υπ ́ αρ. πρωτ. 703/17-3-2021 αίτησή της.

Επ’ αυτής της χορηγήθηκε η κατά το άρθρο 36 παρ. 2 περ. β ́ υποπ. ββ ́ του ν.4610/2019 υπ’ αρ. πρωτ. 798/1540/9181/19-3-2021 βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης των υποχρεωτικών μαθημάτων για τη χορήγηση βεβαίωσης ισοτιμίας. Επίσης, τρεις απόφοιτοι (Π.Φ., Ι.Κ. και Π.Μ.), έχουν υποβάλει αιτήσεις προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του μετονομασθέντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, προκειμένου για χορήγηση βεβαίωσης ισοτιμίας.

Οι λοιποί, μετά την έκδοση της απόφασης Συνέλευσης Τμήματος που καθόρισε τα υποχρεωτικά μαθήματα, έχουν προβεί στις δέουσες ενέργειες (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις), προκειμένου να επιτύχουν την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ισοτιμίας.

Πηγή: https://www.esos.gr/