info@politropo.gr (+30) 210 590 0444 Ξάνθου 7 & 25ης Μαρτίου, Αιγάλεω

Υπ. Παιδείας: Ξεκινά η ελληνική «PISA»- Εντός Μαΐου...

Υπ. Παιδείας: Ξεκινά η ελληνική «PISA»- Εντός Μαΐου οι εξετάσεις

14 Φεβρουαρίου 2022, Δευτέρα

Νέα

Share Email Print

Ξεκινούν από φέτος σε εθνικό επίπεδο οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική «PISA»)  για μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημοτικού και Γ’ τάξης του Γυμνασίου στη Γλώσσα-κατανόηση κειμένου και στα Μαθηματικά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πιλοτικά κατά τη φετινή  σχολική χρονιά, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός Μαΐου σε εθνικό επίπεδο, με αντιπροσωπευτικό δείγμα έως 6.000 μαθητών και μαθητριών Δημοτικού και έως 6.000 Γυμνασίου, σε έως 600 σχολικές μονάδες όλων των τύπων, όλης της επικράτειας.

Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου.

Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

Σκοπός των εξετάσεων , τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.

Μετά τις δύο πρώτες σχολικές χρονιές και όταν αρχίσει η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σημειώνει  το υπουργείο Παιδείας, το σύστημα αυτό θα προσεγγίσει τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, προκειμένου να εντοπιστούν, αφ’ ενός ποια σημεία τους έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας, αφ’ ετέρου οι βελτιωτικές κινήσεις, κυρίως σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που θα πρέπει να ενσωματωθούν.

Με το πέρας των εξετάσεων, υπογραμμίζει το υπουργείο,  θα γίνεται επεξεργασία για την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα στην οποία θα αναρτηθεί το θεωρητικό πλαίσιο των εξετάσεων και ενδεικτικά θέματα.

Η Ελληνική PISA εισάγεται στη βάση του άρθρου 104 του ν. 4823/2021 για την αναβάθμιση του σχολείου και πραγματοποιείται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στη βάση συγκεκριμένων, ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, αποτελεί προτεραιότητά μας. Η περιοδική αποτύπωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι προαπαιτούμενο για τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών, για την κατανόηση τυχόν προβλημάτων και, συνακόλουθα, την επίλυσή τους, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εκπαίδευσης της χώρας μας. Βήμα-βήμα αναβαθμίζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει μετρήσιμων στοιχείων, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά μας.»

251.816,00 € για την πιλοτική η εφαρμογή

Κονδύλι  251.816,00 € προβλέπει η πρόσκληση ΕΣΠΑ, για την  πιλοτική   πρώτη εφαρμογή της Ελληνικής PISA, την ερχόμενη Άνοιξη εξετάσεις, πανελλαδικού τύπου,διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές  της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και τους μαθητές  της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων.

Με την ανωτέρω πρόσκληση η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καλεί ως δυνητικό δικαιούχο τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (Πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της πρόσκλησης αναφέρεται σε προτεινόμενη δράση που αφορά στη διεξαγωγή δοκιμασιών σε μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου, με στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών/τριών σε θέματα Γλώσσας- Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών. Η δράση έχει οριζόντιο χαρακτήρα και καλύπτει τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως τον 09/2023.

Η δράση διακρίνεται σε δύο (2) Υποδράσεις. Η Υποδράση 1 έχει ως αντικείμενο την επιστημονική υποστήριξη και τις αναγκαίες ενέργειες για την ανάπτυξη του πλαισίου διεξαγωγής δοκιμασιών για μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου σε θέματα Γλώσσας-Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών. Η Υποδράση 2 έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή δοκιμασιών αξιολόγησης στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών (έως 6.000 μαθητές Στ’ Δημοτικού και 6.000 μαθητές Γ’ Γυμνασίου) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της χώρας.

Πηγή: https://www.esos.gr/