info@politropo.gr (+30) 210 590 0444 Ξάνθου 7 & 25ης Μαρτίου, Αιγάλεω

Τι ισχύει για τους μαθητές Εσπερινών Λυκείων για...

Τι ισχύει για τους μαθητές Εσπερινών Λυκείων για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

3 Δεκεμβρίου 2023, Κυριακή

Νέα

Share Email Print

Οι μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων εισάγονται σε ποσοστό 1%, επιπλέον των θέσεων που διατίθενται για τους υποψηφίους των Ημερησίων Λυκείων, σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ, εκτός των σχολών που αναφέρονται σε σώματα ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα ΑΕΙ, θα πρέπει, όπως άλλωστε ισχύει και στα Ημερήσια Λύκεια, ο υποψήφιος να υπερβεί την ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής).

Α. Μαθητές και απόφοιτοι τριετούς εσπερινού ΓΕΛ.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024 συμμετέχουν οι μαθητές/τριες και απόφοιτοι τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις της φοίτησης.

Αν δεν επιθυμούν ή αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φοίτησης, μπορούν να συμμετάσχουν με τα ημερήσια ΓΕΛ (είτε κατά το έτος αποφοίτησης, είτε τα επόμενα έτη).

Αν συμμετάσχουν με τα ημερήσια ΓΕΛ, θα διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρα οι μαθητές Γ ́ τάξης τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, αν θέλουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση και συμπληρώνουν αντίστοιχα το στοιχείο 11 & 12 της Αίτησης-Δήλωσης:

  • αν συμπληρώσουν «ΕΣΠΕΡΙΝΑ», σημαίνει ότι θα είναι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ, γιατί πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης του τριετούς εσπερινού ΓΕΛ και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με την κατηγορία των εσπερινών ΓΕΛ.
  • αν συμπληρώσουν «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», σημαίνει ότι θα είναι υποψήφιοι με τα ημερήσια ΓΕΛ, είτε γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης του τριετούς εσπερινού ΓΕΛ είτε γιατί επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με την κατηγορία των ημερήσιων ΓΕΛ.

Β. Υποψήφιοι τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ (απόφοιτοι).

Οι παλαιοί απόφοιτοι τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ

  • εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις φοίτησης, μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ, άρα στο στοιχείο 11&12 συμπληρώνουν «ΕΣΠΕΡΙΝΑ»
  • εφόσον δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις φοίτησης ή εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ, άρα στο στοιχείο 11&12 συμπληρώνουν «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».

Γ. Προϋποθέσεις φοίτησης για πρόσβαση στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ.

Γ1. α) Αν πρόκειται για μαθητή/ρια ή απόφοιτο τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́) ή από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4610/2019(Α ́70), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α ́).

Επομένως, για υποψήφιο τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, για τις οποίες συνυποβάλλεται Βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει ότι ο/η κάτοχός της δικαιούται να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ, εφόσον:

i) είχε πλήρη φοίτηση από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους και στις τρεις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ή

i) εγγράφηκε ή μετεγγράφηκε στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή του από τη Β ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή του/της από την Α ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., ότι εργάζεται και μετά την αποφοίτησή του/της από την Β ́ ή την Α ́ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στις τάξεις αυτές, επήλθε: α) θάνατος του ενός γονέα ή β) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή

iii) εγγράφηκε στη Β ́ ή στη Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή

iv) μετεγγράφηκε από την Α ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α ́ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή, ή

v) πρόκειται για μαθητές-υποψηφίους που, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α ́ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοίτησαν, τα δύο (2) επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β ́ και Γ ́ τάξεις εσπερινού Λυκείου (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).

Η εν λόγω βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης για τις παραπάνω περιπτώσεις θα συνοδεύεται από: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων (περ. iiα) ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας (περ. iiβ) ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου για την εξακρίβωση της συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας του/της (περ. iii), είτε Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στην προτελευταία ή στην τελευταία τάξη του Γενικού Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης (περ iii).

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης εκδίδεται χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον αφορούν θέματα εγγραφής, μετεγγραφής και φοίτησης που το εσπερινό ΓΕΛ αποφοίτησης έχει ήδη ελέγξει.

Γ2. Αν πρόκειται για απόφοιτο τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ, τότε η Αίτηση – Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188-Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90-Α ́) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163-Α ́) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63-Α ́).

Επομένως, για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου τετραετούς Γενικού Εσπερινού Λυκείου, του οποίου ο τίτλος αποκτήθηκε από το σχολικό έτος 2001 και εφεξής, ο τίτλος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχός της φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε τετραετές Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, η σχετική βεβαίωση του παρόντος εδαφίου, βεβαιώνει και συμπεριλαμβάνει, κατά περίπτωση: i) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή ii) απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του ή ο γονέας, που έχει την επιμέλεια του, έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, ή iii) Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή iν) Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στην τελευταία τάξη του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Όσοι απέκτησαν απολυτήριο τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.

Γ3. Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων Γ1 (τριετές) ή Γ2 (τετραετές) πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ.

Η βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης των ανωτέρω παραγράφων Γ1 (τριετές) ή Γ2 (τετραετές) προσκομίζεται:

  • από τους μαθητές-υποψηφίους του τρέχοντος έτους κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου,
  • από τους παλαιούς αποφοίτους-υποψηφίους (είτε τριετούς είτε τετραετούς εσπερινού), η βεβαίωση προσκομίζεται κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης.

Πηγή: https://www.esos.gr/