ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΙ ΓΡΑΠΤΩΝ
Αρχαία Ελληνικά (ΟΠ)
Ιστορία (ΟΠ)
Νεοελληνική Γλώσσα
4o ΚΑΙ 5ο ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΙ ΓΡΑΠΤΩΝ
Λατινικά (ΟΠ)
Βιολογία (ΓΠ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΟΡΙΑ
1ο ---
2ο ---
3ο ---
4ο ---